loga produktů

Desatero služeb společnosti Veracaffe


1. Naše společnost Veracaffe je zaměřena na distribuci kávy a potřebnou technologii na její přípravu.

2. Do 48 hodin Vám připravíme profesionální nabídku přesně na míru Vašim potřebám, s několika možnostmi řešení, jako je pronájem technologie, koupě technologie a odběr kávy za sníženou cenu, případně leasingové splátky technologie bez navýšení. V této variantě již od začátku zákazník získává výhodu snížené ceny kávy a stroj po splacení zůstane v jeho majetku. Na veškeré zakoupené technologie Veracaffe zajišťuje záruční a pozáruční servis zaměstnancem společnosti.

3. V případě dohody o spolupráci stanovíme pevný a Vám vyhovující termín instalace zařízení, kde zdarma provedeme posouzení technické přípravy stanoviště pro přípravu kávy, poradíme s případnými problémy a doporučíme změny na základě nejen našich zkušeností, ale i zkušeností našich zákazníků.

4. Po skončení instalace odborně zaškolíme váš personál, o proškolení sepíšeme záznam, který bude sloužit provozovateli jako pomůcka ke správnému užívání technologie a zároveň jako argument k přenesení zodpovědnosti zaměstnance, který s technologií pracuje, zároveň odborně proškolíme personál o produktech Veracaffe.

5. Námi pověřený pracovník Veracaffe minimálně 2x do měsíce přijde zkontrolovat kvalitu přípravy kávy, správné používání a údržbu technologie a čistění vodních filtrů, kde při zjištění jakékoliv neshody ihned informuje provozovatele o zjištěné skutečnosti a doporučí způsob řešení.

6. Zdarma a po celou dobu spolupráce provádíme průběžná školení znalosti produktů Veracaffe a používání technologie u nově příchozích zaměstnanců dle potřeby provozovatele.

7. Jako bonus nabízíme evidence spotřeby a vyhodnocování prodeje kávy, např. na počet hostů/množství prodané kávy na hosta (ve spolupráci s evidencí provozovatele) a navrhujeme motivační postupy pro personál, jakým způsobem naše produkty prezentovat a prodávat.

8. Pravidelně informujeme o nových produktech a legislativních změnách.

9. 2x ročně provádíme pravidelné přeškolení znalosti našich produktů u personálu, pokud není potřeba častěji, v tom případě dle potřeby provozovatele.

10. Protože je nám jasné, že žádná provozovna bez dobré kávy nemůže fungovat déle než 12 hodin, v případě jakéhokoliv technického problému s naší technologií na přípravu kávy a čaje jsme 24 hodin/7 dní v týdnu k dispozici na Hotline, kde pokud bude stačit poradíme. V případě, že je problém závažnější a potíže nelze odstranit po telefonu, jsme schopni do 12 hodin od nahlášení problému poslat technika na opravu kávovaru. V případě, že je oprava technicky nemožná na místě, zdarma poskytneme náhradní kávovar po celou dobu opravy, ať již se jedná o opravu našeho kávovaru, nebo ho má zákazník na leasing nebo vlastní.